Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:302000 kpl

Jeesus, Pahan vallan voittaja(Oculi)

Joh. 8: 36-59
*****************

Sinun SILMÄSI näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt, ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.”(Ps. 139: 16; 1938)

Rukous: ”Mun SILMÄNI Sä voitele, uskossa että katsoo se Kristuksen rakkautehen ja ristin salaisuutehen, sen korkeuteen, pituuteen, sen syvyyteen ja laajuuteen. / Sä Jeesus mulle kirkasta, minua siitä vakuuta; Hän että kärsi tähteni ja kantoi kaikki syntini. Hän verellään mun lunasti, niin minua Hän rakasti.”(V.v.:105: 2-3)

Raamattu on harvinaisen kiinnostava kirjakokoelma. Esimerkiksi Jumalan SILMISTÄ ja Hänen katseestaan on lukuisa määrä kertomuksia. Enimmäkseen Jumalan katse on armoa ja laupeutta täynnä. Joskus kerotaan myös siitä, että Jumalan SILMÄ tarkkailee kaikkea, varsinkin, mitä Hänen omalle kansalleen ja omille uskovaisilleen tapahtuu. Ihmisistä taas kerrotaan, että monet elävät pimeydessä ja sokeina. Jeesus lähetettiin avaamaaan sokeitten SILMIÄ. SILMÄT ovat sitä varten, että ne näkisivät Jumalan hyvyyden ja rakkauden kontra Pahan valtapyyteet maan päällä. Jeesus sanoi, että jos SILMÄT ovat pimeät, koko ruumis on pimeä; eikä sokea voi sokeaa taluttaa, sillä molemmat kompastuvat samaan kuoppaan. Lapsena me lauloimme itsellemme muistutukseksi: ”Älä SILMÄ pieni katso mitä vain, sillä Isä taivainen näkee lapsen sydämeen. Älä SILMÄ pieni katso mitä vain.” Katsojasta voi usein tulla Pahan seuraaja sen sijaan, mitä päivän Vanhan Testamentin teksti sanoo: ”vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teitä vaeltaa, että menestyisitte.”(Jer.: 7:23b)

Jeesus on annettu meille esikuvaksi, mitä seurata ja kuunnella, niinkuin lammas kuuntelee Hyvän Paimenen ääntä.

Päivän evankeliumista näkyy että farisealaisten lahko oli jatkuvasti Jeesuksen kimpussa. Lahkon ihmiset eivät uskoneet, että Jeesus oli syntynyt Jumalasta. He elivät hengellisessä ylpeydessä eli pimeydessä. Johannes kertoo, että hän ja muut apostolit saivat nähdä Jumalan kirkkauden Jeesuksessa, mutta fariseukset eivät. Syynä oli se, että he elivät raskaan lain alaisuudessa, missä ei tunnettu eikä tunneta vieläkään Jumalan armoa. Viha Jeesusta kohtaan voi syntyä myös kateudesta, niinkuin vielä nytkin viha Jeesuksen omia kohtaan syntyy. Fariseukset näkevät, miten iloisia ja vapaita ovat Jumalan armolapset. Heidän tiensä Jeesuksen seurassa valkenee valkenemistaan aina sydänpäivään asti. Ristin tie voi olla hyvinkin vaikea ajallisesti, mutta toivo kirkkauden maasta antaa parannusta kaukonäölle. Me katselemme toivossa päämäärää Isän kotona.

Yksi vaikeasti ratkottava kysymys meillä uskovillakin on. Miksi Herra viipyy? Sota on rynninyt jo Israelin, Jumalan omaisuuskansan pieneen alueeseen maailman kartalla. Sen Jumala aikanaan valitsi kolmen maanosan risteyskohtaan. Siellä on Aabrahamin perillisillä ollut vuodesta 632 j.Kr. alituinen riita.- Juudean maakunnassa syntyi David ja Jeesus. Siellä ristiinnaulittiin (Jerusalemin pääkallonpaikalla) Herra ihmiskunnan pelastamisen vuoksi. Siellä ovat kulkeneet pyhät polut ja pyhät ihmiset. Siellä on Itkumuuri ja Neulansilmä. Ja tärkein, moneen kertaan ryöstetty liiton arkki. Jotkut tutkijat arvelevat, että Getsemanen öljypuistakin on vielä jäljellä 2000 vuoden ajoilta. Etsijät ja löytäjät ovat rakentaneet kappeleita Jeesuksen haudalle ja Beetlehemin syntymäsijoille.

Kun Jeesus ei enää ole aukomassa ihmisten SILMIÄ ja parantamassa sokeita, Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä voittamaan Pahan valtaa maailmassa. Pahan vallan voittaa usko Jeesukseen, joka taas pakottaa uskovat kertomaan evankeliumin vapauttavaa sanomaa pimeässä elävälle maailman kansalle. Sen vuoksi Pyhä Henki toimii, että kaikki pelastuisivat, koskapa Jeesus on tullut pelastukseksi kaikille ihmisille. Siitä vanha Simeon veisasi: ”Herra, nyt Sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun SILMÄNI ovat nähneeet Sinun autuutesi, jonka Sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”

Jos Herra on saanut avata sinun SILMÄSI näkemään, kiitä Herraa! Skinnari rukoili virressään: ”USKON SILMÄ kiinnitä aina kohti ristiä.” Niin rukoilemme nytkin. Aamen.