Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:306144 kpl

Kasteen lahja

Johannes 1: 29-34
******************

Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”(Joh. 1: 29)

Rukous: ”Lahjasi kalliin, Jeesus, annoit niin vedessä kuin veressä.Kasteessa Isän helmaan kannoit, saan valtakunnan periä. Lapseksi taivaan pääsin niin, ristillä minut merkittiin./ Elämän kirjaasi kun piirsit, oi Jeesus, myös mun nimeni, elämään kuolemasta siirsit, varjele, etten hukkuisi. Suo, ettei mikään minua voi kädestäsi temmata.”(V. 215: 2,4)

Tämän sunnuntain evankeliumi viittaa kasteen armoliittoon. Se armoliitto pysyy lujana Jumalan puolelta koko elämämme ajan. Augsburgin tunnustuksessa mainitaan, että ”se, joka kasteen jälkeen tekee syntiä, saa aina palata takaisin, eikä seurakunta saa kieltää häneltä synninpäästöä”. Meille onkin kuvattu kastetta siten, että tässä liitossa on vahva kaksisäikeinen köysi, jossa toinen, se vahvempi, pysyy aina ehjänä, vaikka toinen murentuisi.

Minut kastettiin vanhan Viipurin läänin Koiviston kauppalan kirkossa helmikuussa 1938. Koiviston saaresta äiti ja isä soutivat venheellä tai tulivat jäätä pitkin reellä neljä kilometriä kirkkoon. Silloin oli varmaan tapana, että lapset kastettiin kirkossa, kuten edelleen tehdään katolisissa kirkoissa sekä idässä että lännessä. Nykyisessä Primorskin kirkossa ei sodan jälkeen ole kastettu lapsia, vaan Jumalan kaunis pyhäkkö on ollut muussa kuin Pyhien Toimitusten paikkana.

Päivän evankeliumi kertoo Johanneksen kasteesta ja Jeesuksen kasteesta. Jeesus kastettiin sen vuoksi, että lain kirjain tulisi täytetyksi ja meille esikuvaksi. Johannes kastoi parannuksen kastetta, mutta hän todisti Jeesuksesta, että tämä oli Jumalan lähettämä Messias, Kristus, Jumalan Karitsa. Hänestä kuningasprofeetta Jesaja oli monessa luvussa kuvannut, Hänen syntymistään Neitsyestä, Hänen tehtävästään ja uhrikuolemastaan. Tänään Jesaja kuvaa Jeesusta: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta…..”. Jeesus käytti juuri tätä kohtaa pitäessään kymmenen sanan saarnan Nasaretin synagoogassa julkisen toimintansa alussa.

Johannes todisti Jeesuksesta sanoen: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.”

Kristityt ovat alusta pitäen kastaneet lapsia ja aikuisia Jeesuksen lauman jäseniksi. Kaste on ihmiselle annettu suurin lahja kuin myös se, että kastekäskyn mukaisesti vanhemmat opettavat lapselle kalleimmat arvot: uskon, toivon ja rakkauden. Rakkauden kaksoiskäsky opetetaan lapselle esimerkin kautta, siten että kaikki perheenjäsenet seuraavat Jeesuksen esimerkkiä oikeasta ihmisen elämästä ja oppivat rukoilemaan Taivaallista Isää ja Pyhää Henkeä opettajaksi ja tien viitaksi. Lapselle annetaan jo kastehetkellä otsaan ja rintaan merkki, joka täällä ajassa ei ehkä näy, mutta astuttaessa rauhan rannalle se näkyy kirkkaana.

Lähetysmailla on aluksi aina suoritettu opetuksen jälkeen aikuiskasteita samoin kuin päivän epistolatekstissä Filippus opetti Kandakeen hoviherraa juuri mainitusta Jesajan kirjan kohdasta. ”Niin Filippus avasi suunsa ja julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.” Hoviherra kysyi: ”Mikä estää minua kastamasta?” Filippus vastasi: ”Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista.”Hoviherra vastasi: Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika”. Näin usko ja kaste liittyvät yhteen. Pienille lapsille ei näitä kysymyksiä esitetä, vaan edellytetään, että vanhemmat ja kummit vastaavat lapselle opetettavasta sydämen uskosta.

Me uskovien vanhempien lapset kiitämme ajasta iäisyyteen siirrettyjä isiä, äitejä ja sisaruksia siitä rakkaasta huolempidosta, että olemme saanéet lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta opissa, elämässä, kärsimisessä ja kuolemassa. Kun suljemme kerran silmämme, saamme nähdä Lunastajamme ja rakkaat opettajamme Karitsan häissä. Aamen.