Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:177312 kpl


Herran syntymä on lähellä.

Matteus 1. : 18-24
***********************

”Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, minä panen toivoni Hänen sanaansa. Minun sieluni odottaa Herraa, hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.”(1938) (Ps. 130: 5-6)

Rukous: ”Oi Jeesus, tänne maailmaan, et tullut itses tähden. Mua auttamaan sä tulit vaan, mun kurjuuteni nähden.Sä kannoit ristin raskahan, sieluni vuoksi surkean, Sua kuinka voisin kiittää! / Sua, Vapahtaja rukoilen, sit´ älä multa kiellä. Tää ota sydän syntinen, asuaksesi siellä. Sen valtiaana ainiaan, niin että murheissani saan sult´ avun, lohdutuksen.”

Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala sanoi Eevalle: ”Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla pitää sinun synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva.” Tämä lupaus on toteutunut; myös monet ovat kuolleet raskauden ja synnytyksen vaivoissa. Mutta myös se lupaus on toteutunut, että nainen unhottaa nuo vaivat kohta kun lapsi on syntynyt. Lapsi on aina ”Jumalan lahja” ja lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Lapsi on myös ihme, joka täydentää rakkauden naisen ja miehen välillä.

Maria ja Joosef ovat ainutkertainen poikkeus äitien ja isien historiassa. Vanhan Simeonin ennustus kävi toteen Jeesuksen tullessa maailmaan. Hän oli ja on koko maailman tulevaisuus, Jumalan rakkaus ihmiseksi syntyneenä. Jumala antoi ainoan Poikansa , ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Jumala antoi Jeesuksen turmeltuneelle sukukunnalle alkuperäisen ihmisen malliksi. Luodessaan Jumala näki, että kaikki oli hyvää ja täydellistä.

Muistamme, miten taivaasta poistettu langennut enkeli, jonka nimi on Jumalan vastustaja, saatana, vietteli Eevan syntiin. Sen tapahtuman seurauksena synnin seuraukset tulivat ilmeiseksi. Apostoli Paavalin pastoraalikirjeissä on runsaasti esimerkkejä siitä, mikä ero on uudestisyntymättömillä ja uskovaisilla elämän arjessa.

Tänään saamme vielä rukoilla, että Herra syntyisi monen sydämeen ja myös omaamme. Että saisimme valmistaa tietä tämän pimeän ajan keskellä. Olemme huomanneet, että sama hengellinen ja henkinen pimeys vallitsee maailmassa kuin fyysisen Herran sytnymän edellä. Kuten Rooman valtakunnassa silloin elettiin sekauskontojen ja siveettömyyden tilassa, niin nytkin. Rooman valtakunta oli silloisen maailmanajan suurin yhtenäisen kulttuurin alue. Rikkaat elivät ”kuin porsaat”, jättivät syntyneet lapset löytölasten luukuille ja ”nauttivat” oman ruumiinsa himoista ja ylönsyönnistä. Köyhät riutuivat orjina ja monella tavalla kidutettuina.

Jeesus toi maailmaan valon. Hän ja Hänen seuraajansa loivat länsimaisen kulttuurin sairaaloineen ja vaivaistaloineen. Kulttuurikeskuksiksi tulivat luostarilaitokset, joissa tehtiin kirjoja ja monenlaista tiedettä. Ihmisten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus tulivat taivaan lahjana ihmiskunnalle. Varsinkin Fransiskaaniveljestö loi pohjaa laupeudentyölle kaikkialla läntisessä maailmassa. Myös kirkkojen caritas-järjestöt tekivät työtä sekä lännessä että idässä. Varsinainen lähetystyö vei evankeliumin ja terveydenhuollon sekä kaikki opetustyön tulokset aina Intiaa ja Kiinaa myöten. Jeesuksen oppi tuli Suomeen heti 1000-luvun alussa.

Tänään vielä on syytä laulaa: ”Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on mielisuosio.”

Juhla on rauhainen lähestynyt, Messias meille on nyt syntynyt: valkeutta luomahan, luo se mun rintahan, kahleista kuoleman, vapahtaen.” Aamen.