Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:264635 kpl

Jeesuksen rakkauden uhritie.

Laskiaissunnuntai (Esto mihi)

Luukas 18: 31-45
****************************

Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä minä vielä elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.”(Gal.: 2: 19-20; 1938)

Rukous:” Käännä, Jeesus, katseheni turhuudesta maailman. Anna veres puhtahan rauha tuoda tunnolleni, poistaa tuskat haikeat, epäilykset vaikeat. / Avaa silmät, että saisin rakkautes palavan, nähdä kurjaa kohtahan. Mielehen sen johdattaisin, kuinka niinkuin karitsa, kuolet syntiuhrina.” (V.v. 48: 2-3)

Suomalaisille yleensä laskiainen tarkoittaa mäen laskua ja rekiajeluita. Silloin on mukavaa koko perheen voimalla olla luonnossa nauttien talven riemuista. Tänä vuonna 2022 laskiainen on kuitenkin surun ja murheen päivä, sillä lähellämme riehuu sota. Rukoilemme täällä uskovaisten keskuudessa ukrainalaisten puolesta. Ihmettelemme ja odotamme Jeesuksen ilmestymistä ja oikeutta Hänen kädestään. Ihmiskunta näyttäisi olevan sekaisin monenlaisten aatteiden ja uskontojen sekamelskassa. Herra auta, Herra armahda.

Laskiaisen oikea sisältö tarkoittaa laskeutumista paastoon ja Jeesuksen rakkauden uhritielle. Kirkastusvuorelta laskeutumisen aikana Jeesus kertoi opetuslapsilleen tulevien päivien tapahtumista ja ristin tiestä. Evankelista kuitenkin toteaa, että opetuslapset eivät ymmärtäneet siitä mitään. Toinen evankelista kertoo Pietarin sanoneen Jeesukselle: ”Älköön se sinulle tapahtuko!” Jeesus torjui Pietarin kohteliaisuuden suorasukaisesti: ”Mene pois Saatana, sillä sinä et tiedä, mikä on Jumalasta.” Ihmisten on vieläkin vaikeaa ymmärtää, miksi Jumala valitsi tämän raskaan ristin tien omalle ainakoaiselle Pojalleen. Jumalan omat kuitenkin tietävät nyt, että Jeesus teki sen rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan, että he saisivat Jumalan vaatiman vanhurskauden puvun.

Laskiaistien varrella Jerikosta Jerusalemiin istui tien varressa sairaita kerjäämässä. Evankelistojen kertoman mukaan siellä oli myös muuan sokea Bartimeus, joka alkoi huutaa: ”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!” Häntä kiellettiin huutamasta, mutta hän huusi yhä kovemmin : ”Daavidin Poika, armahda minua!” Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä tahdot, että tekisin Sinulle?” Vastaus kuului: ”Että saisin näköni!” Jeesus paransi hänet, ja mies lähti Jeesuksen seuraan ja ylisti ääneen Jumalaa. Näin tekevät edelleen Jeesuksen parantamat ihmiset: he lähtevät ristin tielle ja ylistävät Jumalaa Hänen suuresta rakkaudestaan, silmien avautumisesta ja uudesta elämästään, kuten Paavali tekstissämme: ”minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Ja minkä vielä elän lihassa, sen elän Jumalan Pojan uskossa.”

Laskiainen tarkoittaa laskeutumista paastoon ja sen kautta pääsiäiseen. Vanhan testamentin suurin profeetta Jesaja kertoo päivän tekstissä, millaista on ”oikea paasto”, mitä Jumala odottaa omiltaan. ”Tämä on oikea paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi , että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle, ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi”(Jes. 58: 6-7). Profeettoja on muitakin, jotka ovat Jesajan kanssa samaa mieltä siitä, että ”Jumala vihaa käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, jalkoja, jotka juoksevat pahaa tekemään jne.” Näitä kohtia on esimerkiksi Aamoksella ja Jeremialla, Hesekielillä ja Malakialla. Jumalamme tahtoo meiltä oikeudenmukaisuutta. Jeesus sanoo vuorisaarnansa alussa. ”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

Päivän epistola on ”rakkauden ylistyslaulu”: I Kor. 13. Se kertoo Jumalan rakkaudesta tutuin sanoin, ja jokaisen kannattaa se lukea ulkoa. Aamen.