Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:313083 kpl

Kahden valtakunnan kansalaisena.

Luukas 12: 4-7
*************************

Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”(Jer. 29: 7; 1938)

Rukous: ”Oi, Herra, katso meihin myös, tee kansassamme armotyös. Pois torju korskat pyytehet ja nöyriksi tee sydämet./ Tää kansa hoida kansanas ja Sinun palvelijanas, sen anna töitäs toimittaa ja kunniaasi julistaa.”(V.v. 461: 6-7)

Kahden valtakunnan kansalaisena profeetta Jeremia toi terveisiä Jumalalta pakkosiirtolaisuudessa ollessaan, että pitäisi harrastaa sen kaupungin parasta, mihin Herra on kansansa siirtänyt. Oma uskontomme ja varsinkin luterilaisuus on myöskin tähdentänyt sitä, että ahkeruus ja oman kutsumustyönsä toimittaminen hyvin ja uskollisesti on tärkeää täällä ajassa, vaikka olemmekin hetken täällä ”vieraina ja muukalaisina”, kunnes pääsemme matkamme loputtua oikeaan isänmaahamme, taivaaseen. Tässä asiayhteydessä isänmaa on siellä, missä Taivaallinen Isämme ja Lunastajamme hallitsevat ja asuvat.

Suomen kansalaisuus tulee syntymässä. Meidät on merkitty Suomen Väestörekisteriin jo syntymähetkellä sairaalassa. Perinteisesti olemme olleet ylpeitä oman maamme kansalaisuudesta. Sodan jälkeen isämme ja veljemme rakensivat uudet kodit menetettyjen sijalle. Siitä lähti liikkeelle suuri rakennusbuumi kaikkialle Suomeen. Nuoret perustivat perheitä ja tahtoivat saada paljon lapsia maallisen isänmaan rakentajiksi. Halusimme opiskella ja saada hyviä töitä, joista olisi hyötyä ihmisten hyvinvoinnille. Viisautta saaneet keksivät ratkaisuja koko kansan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Taivaan kansalaisuus saatiin parin kuukauden ikäisenä kun paikallinen kirkkoherra tai muu pappi kastoi meidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Otsaamme ja rintaamme saimme ristin merkin, joka Taivaallisen Isän Väestörekisteriin kirjattiin tulevaa tunnistamista varten. Uudelle taivaan taimelle nimettiin myös oma suojelusenkeli, jonka tehtävä oli kerätä lapsen rukouksia ja esitellä hänen tarpeitaan Kaikkivaltiaan kuultavaksi. Pyhän kasteen juhlassa oli todistajina vähintään kaksi kummia, joiden tehtävä oli vanhempien tukena kasvattaa lapsesta Hyvän Paimenen neuvojen kuuntelija ja seuraaja. Tuo ristinmerkki otsassaan Taivaan kansalainen lähti kulkemaan omaa polkuaan, jonka Hyvä Paimen oli jo edellä kulkenut. Äidit ja mummot opettivat heti alkuun rukouksen lapselle ja kertoivat, että Jeesus on ystävistä parhain. Hän auttaa anteeksiantamuksellaan myös lankeemuksien tullessa.

Totta lienee sekin, että monet ovat aiheuttaneet häpeää Suomen kansalaisuudelleen ja toiset Taivaan kansalaisuudelle. Edellisessä tapauksessa kurittomat kansalaiset on pantu telkien taakse ja teoillaan he ovat särkeneet kasvattajiensa sydämet ja mielen. - Taivaan kansalaisille on avattu ovi ja syli takaisin Isän kotiin. Myös vankiloissa olijoille on saarnattu anteeksiantamuksen evankeliumia. Uskoon tulleet vangit ovat voineet aloittaa puhtaalta pöydältä uuden elämän Jeesuksen seuraajina. Jumalalla on varaa antaa kurjille maan asukkaille armo ja anteeksiantamus unohduksen kera. Valitettavasti maan kansalaisia vierastetaan myös parannuksen tehneinä entisinä vankina.

Taivaan kansalaisille apostoli antaa enuvoja epistolatekstissä. Hän sanoo nuorelle oppilaalleen: ”Minä kehotan ennen muuta rukoilemaan ja anomaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaaan totuuden.”(I Tim.:2:1-4)

On sanottu, että ”on lottovoitto syntyä suomalaiseksi”. Lottovoitto on kuitenkin todellisuudessa hyvin harvinaista. - Jumala on aikojen alussa piirtänyt rajat kullekin valtakunnalle. Mammuttitautia sairastavat hallitsijat ovat kuitenkin sotien kautta halunneet ryöstää toisten kansojen asuinsijoja itselleen ja niin on syntynyt ”Baabelin” sekoitus.

Taivaan kansalaisuudesta Raamattu kertoo: ”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, kaunis on minun perintöosani.” Pietari todistaa ensimmäisessä luvussa: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.”

Kahden maan kansalaisuudesta onnellisena ja kiitollisena saamme sanoa Aamen.