Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:237813 kpl

Rakkauden laki

Matteus 5: 20-30
********************

Sillä minä sanon teille:”ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.”(Matt. 5:20; 1938)

Rukous: ”Suo rauhaa rakentaa, noudattaa tahtoasi. Ja anna tavaraa mun pitää lahjanasi. Suo mieli laupias ja hyväntahtoinen, niin että lahjojas suon köyhän kätehen.” (V.v.: 387:5)

En vieläkään osaa arvata, millä perusteella päivän otsakkeeksi on päätetty laittaa sanat: ”Rakkauden laki”, koska kristinusko on keskeisesti armouskonto. Mehän pelastumme armosta, ilman lain tekoja. Meille on opetettu, että kun Jeesus huusi ristillä: ”Se on täytetty!”, se tarkoittaa yksiselitteisesti, että Mooseksen lain vaatimukset on kuitattu Jeesuksen verellä.

Otsakkeen voisi ymmärtää, jos ja kun Jeesus on Rakkaus ; ja tässä olisi siis kysymys Rakkauden itsensä antamasta lain tulkinnasta tai tarkoituksesta. Kun Rakkaus sanoo, että: ”… ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, ette pääse taivasten valtakuntaan”, Hän tarkoittaa itseään (=Jumalan vanhurskautta). Samaa mieltähän on apostoli Paavali ”rakkauden ylistyslaulussaan”, kun hän kirjoittaa: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta en omistaisi Jumalan rakkautta, olisin vain helisevä vaski ja kumiseva kulkunen”.

Jeesuksen ”Rakkauden laki” sisältää sellaisia vaatimuksia, että niitä ei kukaan ihminen omassa viisaudessaan voi täyttää ilman Jumalan Pyhää Henkeä. Esimerkiksi Jaakob kirjeessään mainitsee, että kukaan ei pysty hillitsemään kieltään, vaikka se on niin pieni elin. Vertauksen vuoksi Jaakob mainitsee suuret laivat, jotkä kulkevat vaikeissa myrskytuulissa, ja ohjataan pienellä peräsimellä, jota perämies ohjaa minne tahtoo. (Piispa Wislöff aamuhartauskirjassaan vakuuttaa kuitenkin, että Pyhä Henki pystyy hillitsemään myös pahanilkisen kielen, jos Hänelle on annettu ohjausvalta).

Rakkauden lain yksi tarkoitus on myös osoittaa miten tärkeää on päästä taivasten valtakuntaan, sen sijaan että tulisi heitetyksi helvetin tuleen. Jeesus käyttää varsin raakaa vertausta silmän repäisemisestä ja käden hakkaamisesta poikki, jos nämä viettelevät ihmistä rikkomaan rakkauden lakia. Sellaisia rikkomuksia ovat viha ja aviorikos. Hän selittää toisaalla: ”Ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan pilkkaamiset.”(Matt.: 15:19)

Kun Jeesus puhuu väärästä vanhurskaudesta, jota kirjanoppineet ja fariseukset edustavat, Hän tarkoittaa ulkokultaista esiintymistä ihmisten edessä, jotta nämä kiittäisivät heitä. Tästä aiheesta Jeesus pitää saarnan Matteuksen 23 luvun mukaan. Jeesus kehottaa seuraajiaan tekemään oikean opetuksen , muttei ulkokullattujen tekojen mukaan. Me siis huomaamme, että Rakkauden laki on ehdoton siinä, että hyvät teot seuraavat hyviä ajatuksia – ja, että Jumalalle kelpaa vain rehellinen rakkaus. ”Totuutta minä tahdon salatuimpaan saakka” (Ps.:51:8)

Jeesuksesta Johannes kirjoittaaa: ”Me katselimme Hänen kirkkauttaan, senkaltaista kirkkautta, joka ainoalla Pojalla on Isältä, ja katso: Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Näitä ajatellessamme joudumme toteamaan, että vain Jeesuksen verellä pesty sydän saa kerran nähdä Hänet kasvoista kasvoihin, sellaisena kuin Hän on. Jeesus sanookin vuorisaarnansa alussa mm.:”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.” Aamen.