Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:264637 kpl

Apostolien päivä

Luukas: 5:1-11
****************

Varma on se sana, ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.” (I Tim.: 1:15; 1938)

Rukous:”Ah Herra, johda työtäs aina, tee väkeväksi sanas saarnaajat. Sä anna heidän innokkaina Sun työssäs olla uupumattomat. Kun valtakuntas sanaa saarnataan, niin saatanalta valta murretaan./ Lähetä Henkes toimiamme kirkoissa, kouluissamme johtamaan. Ja niissä nuorukaisiamme Sun kansas yhteyteen saattamaan. Niin että uskolliset, hartahat sais seurakuntas heistä johtajat.” (V.v. 183: 4,7)

Tänään on apostolien muistopäivä ja samalla lähetystyön päivä. Apostoli on Jumalan valtakunnan lähettiläs. Ihan täsmällisesti laskettuna heitä on ollut alkukirkon aikana vain 13 varsinaista lähettilästä. Apostoli-nimikettä voi käyttää ”Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä-todistajasta”. Luultavasti Jerusalemin kokouksessa Jeesuksen lähettiläitä on ollut enemmänkin, koska kokousta on historiassa kutsuttu myös ”Apostolien kokoukseksi”. Eniten siellä keskusteltiin ympärileikkauksesta, missä Paavalin kanta voitti, eli että usko Jeesukseen riittää pelastukseen, vaikka käytäntö oli aina liittää pyhä kaste ja usko Kristukseen toisiinsa. Ympärileikkausta ei tarvita enää, koska Jeesus oli täyttänyt senkin lain kohdan puolestamme.

Paavali mainitsee oppilaalleen Timoteukselle, ettei hän oikeastaan olisi kelvollinen apostoliksi, koska hän on pilkannut, vainonnut ja käyttänyt väkivaltaa Jeesuksen omia kohtaan. Silti Jeesus oli hyväksynyt hänet uskolliseksi palvelijakseen armosta. Paavalia kutsutaankin ”pakanain apostoliksi”, koska hän aloitti varsinaisen maailmanvalloituksen kristinuskolle tekemällä monta lähetysmatkaa. N.vuonna 50 Paavali toi evankeliumin sanoman Kreikan puolelle eli Eurooppaan. Paavali muisti kuolemaansa asti mainita eri kohdissa kirjeissään, että hän on armosta pelastettu ”suurin syntinen”.

Aika mielenkiintoista, että Vanhan Testamentin tekstiksi on valittu se kohta Raamatusta, missä kerrotaan uskon-isä Aabrahamin valinnasta. Jumala kutsui hänet tulevan Israelin kansan perustajaksi, patriarkaksi. Aabraham oli kuuliainen ja lähti kohti tuntematonta seutua kodistaan Uurin kaupungissa, joka oli Mesopotamiassa, Kaksoisvirran maassa. Jumala lupasi siunata Aabrahamin elämän, jopa niin, että ne, jotka siunasivat Aabrahamia, saisivat itsekin siunauksen, kun taas ne, jotka kiroaisivat Aabrahamia, jäisivät itsekin Jumalan kirouksen alle. Tuokin kannattaisi vielä nytkin n. 4.000 vuotta myöhemmin muistaa, että Jumala on aina uskovaistensa puolella, joten suu kannattaisi panna suppuun, ennen kuin alkaa pilkata, kiusata ja vainota Jumalan lapsia, uuden Israelin kansalaisia.

Viime sunnuntain eli Lasaruksen ja rikkaan miehen evankeliumissa Jeesus mainitsee, että tuonpuoleisesta elämästä ei ole paluuta. Jeesus mainitsee Mooseksen ja profeetat. Jos ihmiset eivät usko Raamatun sanomaan, eivät he uskoisi, vaikka kuolleet tulisivat takaisin kertomaan, millaista ikuisuudessa on. Vanhan Testamentin profeetat näet tekivät samaa työtä kuin apostolit, tosin vain oman kansansa keskuudessa, muistaen, että ”koko maailma” oli yhtä kuin Rooman maailmanvalta Jeesuksen aikoina.

Evankeliumi kertoo paitsi Jeesuksen venesaarnasta myös opetuslasten kalan saaliista. Jeesuksen käskyn totteleminen toi opetuslapsille niin suuren saaliin, että pelko valtasi koko seuraväen samoin kuin kalastajatkin. Pietari siinä jo lankesi Jeesuksen eteen ja pyysi, että Taivaan Isän ensimmäinen lähetyssaarnaaja lähtisi pois hänen luotaan, koska hän näki suuret syntinsä, mutta ei vielä, eikä pitkään aikaan, ymmärtänyt Jumalan armon suuruutta.

Jokaisen armosta pelastetun ihmisen tehtävä on olla pikku-apostoli. Ainakin perheen ja omaisten. Varsinkin lasten ja lastenlasten valistaminen uskon sisällöstä pitäisi olla jokaisen sydänasia. Mehän haluamme, että läheiset ja oikeastaan kaikki ihmiset saisivat tulla armosta osallisiksi. Jumalan rakkaus kutsuu kaikkia parannukseen. Pyhä Henki vaikuttaa myös synnintunnon. Sitä sitten seuraa ”armon ikävä”. Eikä ole suloisempaa kuin kuulla Jeesuksen suusta, että synnit on anteeksiannettu ja heitetty meren syvyyksiin. Pelastettu laulaa tänäkin päivänä: ”En voi olla kiittämättä, kun niin hyvä Herra on...” Aamen.