Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:243573 kpl

Salattu Jumala

Johannes 3:1-15
*****************

Niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:15; 1938)

Rukous: ”Jumala kolmiyhteinen, sä lapsiasi puolla. Auta alta syntien, suo autuaasti kuolla. Vihollinen karkoita, suo vahva usko meille. Sä ole lohdutuksena murheisiin vaipuneille. Päästä meidät pahasta ja kiusaukset estä. Sun pyhäs veisaa kiitosta täydestä sydämestä.Siihen amen sanomme ja halleluja veisaamme.”(V.v.:110)

Pyhän Kolminaisuuden käsite on vaikea järjelle ymmärtää. Jos sitä yrittää rippikoulussa selittää, niin kuva on paras tapa. Ensimmäinen käsky kyllä kieltää mitään sellaista kuvaa tekemästä, joka esittäisi Jumalaa. Siksi kirkoissa ja kuvakirjoissa on Kolmiyhteisestä Jumalasta tehty vain pari sisältöä kuvaavaa piirrosta. Tavallisin on tasasivuinen kolmio, jonka sisällä ovat heprealaiset kirjaimet: JAHVE, tai kaikkinäkevä silmä. Toinen lapsillekin sopiva kuva on kolmilehtinen apila, jossa siis on kolme samankokoista lehdykkää.

Yksi tapa on selittää kolminaisuutta aikajanana. Toisin sanoen: Vanhan Testamentin aika kuvaa Jumalaa, Jeesuksen ihmisenä olon aika kuvaa Pojan keskeistä merkitystä pelastuksen kannalta, ja Pyhän Hengen aika on pitkä paruusia eli Jeesuksen toisen tulemisen odottamisen aika. Pyhä Henki on sekä Isän että Pojan Henki, jota myös kutsutaan Hyväksi Hengeksi.

Ne uskonnilliset yhtymät ja uskonnon muodot, joissa ei uskota Kolmiyhteiseen Jumalaan, jäävät kristinuskon ulkopuolelle. Suomessa sellaisia ovat Jehovan Todistajat ja Mormoonit.

Ensimmäisen vuosikerran evankeliumissa keskeinen teema on uudestisyntyminen. Jeesus sanoo Nikodeemukselle: ”Ellette synny uudesti ylhäältä, ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Nikodeemus ei tietenkään ymmärtänyt mitään Jeesuksen puheesta, koska Hänelle ei Pyhä Henki sitä selittänyt. Epäilevälle opettajalle Jeesus vielä toisti: ”Totisesti, minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan”.

Me puhume kasteen ja parannuksen sakramenteista. Kasteessa lapsi vapautetaan perisynnin kahleista ja parannuksessa tekosyntien orjuudesta. Molemmissa vaikuttava asia on Jumalan Sana. Kaste toimitetaan ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” ja parannuksessa synnit saarnataan anteeksi ”Jeesuksen nimessä ja veressä” tai ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Sekä kaste että parannus edellyttävät Sanan vastaanottamista uskossa. Usko tarkoittaa molemmissa tapauksessa Jumalan lahjaa, jota voidaan kutsua uudestisyntymiseksi selvyyden vuoksi. ”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä” Jeesus käyttää iankaikkisesta elämästä lausetta: ”voi nähdä Jumalan valtakuntaa” tai ”voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. Juutalaiselle opettajalle Jeesus antoi lopuksi vielä esimerkin Vanhasta Testamentista. Se koski tapausta, jolloin myrkkykäärmeet pistivät tottelemattomia israelilaisia erämaassa. Ne heistä kuolivat, jotka eivät katsoneet kepin päähän nostettuun vaskikäärmeeseen. Jeesus viittaa itseensä, joka kuoli viattomana synnin käärmeen pistämien ihmislasten puolesta. Ne, jotka katsovat Jeesukseen ja turvautuvat Hänen ansioonsa, pelastuvat; eli saavat iankaikkisen elämän. Tämä sana on totta vielä tänäkin päivänä: me, jotka uskomme Jeesukseen, pelastumme.

Kristilliset seurakunnat kautta maailman lausuvat jokaisessa pyhässä toimituksessa uskontunnustuksen, joka sisältää kaikki kolme persoonaa, ne ovat: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ne ovat yhden Jumalan kolmet kasvot. Hän on salattu; mutta Hän ilmoittaa itsestään vanhurskaan Jumalan tottelemattomille, rakastavan Isän Poikansa ansioon uskoville, ja uudestiluovan Pyhän Hengen, joka lopulta voittaa maailmanruhtinaan eli Pahan Hengen voiman ja saattaa kaikki Jumalan lapset iankaikkiseen valtakuntaansa , jossa vallitsee oikeus ja rauha. Aamen.