Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:237813 kpl

Rukous ja usko.

Matteus 15: 21-28
******************

”Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa, ja hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi./ Jos meitä kohtaa joku onnettomuus, miekka, rangaistustuomio, rutto tai nälänhätä, niin me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi, sillä sinun nimesi on tässä temppelissä, ja me huudamme sinua hädässämme, ja sinä kuulet ja autat.”(II Aikakirja: 20: 6,9; 1938)

Rukous: ”Hädässä huudan Herraa kaikesta sielusta: Ah, auta tällä kertaa oi Jeesus, Auttaja. Sä korvas avaa vielä ja kuule huutoni, Sä mulle murheen tiellä, sun armos, apusi. / Mä panen sanaas varmaan mun kaiken turvani. Sä annat avun armaan, jos kuinkin kävisi. Kuin päivää aamuun asti odottaa vartija, niin Herraa hartahasti, sieluni, odota!”(V.v. 291: 1,3)

Päivän evankeliumissa ja muissakin teksteissä on osoitettu, miten rukous ja usko yhdessä ja rinnakkain tai peräkkäin toimivat käytännössä. Vanhan Testamentin tekstissä Josafat joutui suureen vaaraan vieraskansojen hyökätessä. Hän ja koko Juudan kansa menivät temppelin eteen rukoilemaan apua Herralta.

Apostoli Paavalin pastoraalikirjeessä tessalonikalaisille neuvotaan, miten uskovaisten tulee elää: ”Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhitykseksenne, että kartatte haureutta./että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,/ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne./ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa.”(I Tess. 4: 3-6a; 1938). Tämä kohta sopii neuvoksi tämän ajan hengellisessä sekä ajallisessa sekasorrossa. Sillä tuskin haureuden harjoitus on milloinkaan esiintynyt tässä mitassa kuin meidän aikanamme 2000-luvulla.

Evankeliumissa meitä kehotetaan sitkeään ja määrätietoiseen rukoukseen. Jeesus antoi maininnan kanaanilaiselle naiselle, joka rukoili apua tyttärelleen, jota vaivasi ”riivaaja”. Opetuslapset kielsivät tässäkin tapauksessa naisen hädän ja pyysivät Jeesusta päästämään naisen, joka huutaa heidän perässään. Lopulta Jeesus alkoi keskustella naisen kanssa. Jeesus sanoi ensin oppilailleen: ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lampaitten tykö.” Tytön äiti ei kuitenkaan luovuttanut, vaan tuli lähelle Jeesusta, kumarsi Hänen edessään ja pyysi: ”Herra, auta minua!” Jeesus sanoi hänelle: ”Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.” Äiti sanoi: ”Niin, Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, joita heidän herrainsa pöydältä putoavat.” Silloin Jeesus sanoi: ”Oi vaimo, suuri on sinun uskosi; tapahtukoon sinulle niinkuin tahdot.” Hänen tyttärensä oli siitä hetkestä lähtien terve.

Jaakob kirjoittaa: ”Uskon rukous voi paljon, jos se on harras.” Jumalalle on mieluista, että Hänen lapsensa lähestyvät Häntä hädässä ja ahdistuksen hetkinä. Jumalalla on keinot auttaa hädän tullen ja myös hillitä meitä ilon hetkinä. Paavali kehottaa rukoilemaan lakkaamatta ja kiittämään joka tilassa. Jumala, joka on Isämme, haluaa myös, että muistamme kiittää siitä, että hän kuulee meidän heikkojen ja lankeevaisten lastensa rukoukset. Hän auttaa ajallaan.

Lopuksi Paavalin varoitus tekstin lopussa. ”Sentähden, joka nämä (Jumalan käskyt) hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä meihin.” Amen.