Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:243569 kpl

Kasteen lahja

Matteus 3: 13-17
*****************

Jeesus näki Pyhän Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan Hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni : ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.” (Matt: 3:17)

Rukous: ” Elämän kirjahan kun piirsit, oi Jeesus, myös mun nimeni. Mun kuolemasta eloon siirsit, suo etten vain mä hukkuisi. Ah, auta, ettei mikään vois mua kädestäsi ryöstää vois. / Lupasin sydämellä, suulla Sun kanssas Jeesus vaeltaa. Sun paimenääntäs aina kuulla, Sun herrakseni tunnustaa. Maailma ettei pettävä Sun luotas mua eksytä.”(V.v.:220: 4-5)

Pyhä kaste on Jeesuksen asettama pyhä toimitus, jonka kautta Jumala jakaa armoansa. Muita armonvälineitä ovat Jumalan kirjoitettu Sana ja Pyhä Ehtoollinen, jonka myös Jeesus itse on asettanut. Luther käyttää viimeksi mainitusta myös nimeä ”Alttarin sakramentti”. Muissa kristillisissä kirkoissa on useampia sakramentteja, mutta Luther valitsi vain ne, jotka Jeesus on asettanut.

Alkukirkossa kastettiin perhekunnittain. Juutalaisen mallin mukaan isä johti perheen hengellistä elämää; ja kun hänet kastettiin, kastettiin myös koko perhe. Muistamme Vanhan Testamentin puolelta Joosuan, joka johti kansaa loppumatkasta Luvattuun maahan. Hän sanoo: ”Mutta jos pidätte pahana palvellla Herraa, valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden joiden maassa te asutte. MUTTA MINÄ JA MINUN PERHEENI PALVELEMME HERRAA.”(Joos.24: 15)

Jeesuksen kastekäsky on kaikille tuttu. Siihen on yhdistetty myös lähetyskäsky. Jeesus velvoittaa myös opettamaan kastetuille tai kastettaville Jumalan käskyt (-ja mielen). Siksi kastettavalle valitaan vanhempien lisäksi myös kummivanhemmat, joille nuoren on ehkä helpompi avautua kuin omille vanhemmilleen. Alkukirkko perusti kastekouluja, joita opetti katekeetta, ja oppiaine oli katekismus eli yksinkertainen kristinuskon alkeisoppi. Kun nämä perusasiat alkoivat unohtua, pietistit perustivat rippikouluja, joitten tarkoitus oli opettaa kansalle sekä lukutaitoa että Jumalan käskyjä. Rippikoulun lopussa on konfirmaatio, jossa vahvistetaan kastelupaukset. Pietistit olivat huolissaan valistuksen ajan järkeisopista, joka ei välttämättä antanut Jumalalle sitä kunniaa, mikä Hänelle Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä kuuluu.

Uskonpuhdistuksen jälkeen on syntynyt uudestikastajien lahkoja. He kieltävät lapsikasteen. Se on suuri harhaoppi. Jeesus nimittäin asetti lapsen ja lapsen uskon aikuisten esikuvaksi. Lapsi ei epäile isänsä opetuksia, vaan vastaanottaa lahjat iloisena ja tyytyväisenä. Vasta 7-vuotiaana hän alkaa tietoisesti rikkoa vanhempiensa ja myös Jumalan käskyjä. Siihen kohtaan on sijoitettu siirtyminen pois kodin opetuksesta koululle. Kaste katkaisee lapselta perisynnin ketjun. Kaste on uskollisuuden lupaus Jumalan puolelta. Se uskollisuus kestää, sillä ”Jumala ei kadu liittojaan eikä lupauksiaan”. Lapsen nimi merkitään Elämän kirjaan ja seurakunnan kirjoihin. Lapsi on myös lahja vanhemmille Jumalalta niinkuin kastekin.

Jeesus kastettiin Jordan virrassa vaikka hänet oli ympärileikattu juutalaisen tavan mukaan. Synnittömänä Hän ei olisi tarvinnut kastetta, mutta meidän tähtemme Hän täytti lain tässäkin kohtaa. Jumala vihki Poikansa työn alkamisen lähettämällä Pyhän Hengen nähtävällä ja kuultavalla tavalla kastehetkellä. Samalla lähtökäskyllä Jeesus sai varmuuden ja voiman, mitä kohta tarvittiin Hänen erämaan paastonsa aikana.

Me olemme kiitollisia uskoville vanhemmillemme omasta kasteestamme. Meillä on ristinmerkki otsassa ja rinnassa. Se tulee näkyväksi sitten kun pääsemme kotirannalle Jeesuksen luokse. Aamen.