Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:243564 kpl

Tehkää tie Kuninkaalle.

Matteus 11: 2-10
****************

Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa tien Herralle.”(Ps. 85: 14)

Rukous: ”Oi Jeesus, armon tuoja, Sä sydän avaja. Sä kaiken uudeks luoja, tie itse valmista. Oi, jospa sydän tää asuntos olla voisi, niin kiitokseni soisi, Sua tahdon ylistää.”(V.: 7:4)

Jos Suomessa, harvaan asutuissa paikoissa alkaa rakentaa vaikka omakotitaloa, on ensiksi valmistettava tie tontille. Tien valmistaminen ei ole ollenkaan helppo tehtävä, varsinkaan kallioisilla tai kivisillä tienoilla.Tiet olivat hyvin kapeita vielä 1950-luvulla, kun kävimme koulua eri paikkakunnalla. Silloin ei vastaantulijoilla ollut paljon mahdollisuuksia väistää. Kapeittenkin teitten valmistaminen oli vaikeata, koska ei ollut sellaisia koneita ja voimansiirtolaitteita kuin 80 vuotta myöhemmin tultaessa tähän aikaan. Nykyteitten valmistaminen on myös hyvin kallista. Kulkuvälineitä on niin paljon, että on pakko rakentaa jopa nelikaistaisia moottoriteitä Suomessakin. Olemme kuvista nähneet, että suurvalloissa on vielä monikaistaisempia teitä. Maanteiden lisäksi on ilmateitä, vesiteitä ja rautateitä. Suomessa rakennettiin rautateitä 1800-luvun puolessavälissä, jolloin kansaa muutti leivän perässä Pohjoisesta. Osa lähti vesiteitse Amerikkaan asti.

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.” Jeesus lähetti opetuslapsensa ja heidän jälkeläisensä saarnaamaan kaikkialle maailmaan armosta ja totuudesta. Raamattu eli ”Jumalan Ilmoitus” on muistiinmerkitty siksi, että sen avulla voitaisiin saarnata puhdasta Jumalan sanaa ilman ihmismielen harhoja. Tuo sana: ”Herran edellä kulkee oikeus (vanhurskaus), joka valmistaa tietä Herralle”. Asia on nimittäin niin, että Jumalan evankeliumi otetaan vastaan siellä, missä koetaan oikeudenmukaisuutta ihmisten välillä. Esimerkiksi lähetystyössä lähestytään vieraita kulttuureja siitä lähtökohdasta, että hoidetaan asukkaitten terveyteen ja koulutukseen liittyvät asiat jokseenkin kuntoon, jolloin heitä on helpompi lähestyä hengellisestä näkökulmasta käsin. Siihenkin tarvitaan varoja ja kärsivällisyyttä.

Jumalan sanassa ilmoitetaan sekin, että Jeesus tulee takaisin vasta sitten, kun kaikki kansat ovat saaneet kuulla evankeliumin kutsun. Siksi meillä uskovilla ei ole lupaa laiskotella ja huolehtia vain omasta itsestämme ja omasta pelastuksestamme.

Tämän päivän evankeliumi kertoo, että Jeesuksen tuloa odotellessa tulee epäilyksiä vahvimmallekin uskovalle. Myös silloin, kun kohtaamme vastoinkäymisiä tai meitä vainotaan saattaa usko horjua pahastikin. Silloin on lähetettävä tai lähdettävä itse kysymään Jeesukselta vastauksia, kuten Johannes Kastaja teki vankilassa ollessaan. Jeesus ottaa kysymykset vakavasti. Hän muistuttaa (mitä ei aina näe) suurista teoistaan ja ennusmerkeistään. ”Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas on se, joka ei loukkaannu Jeesukseen.” Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus vastasi epäilevälle Tuomaalle: ”Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikkeivät näe.”

Tämän III Adventtisunnuntain tehtävä meille on valmistaa Herralle tietä. Se tarkoittaa ensikädessä sitä, että annamme Herran tulla sydämemme asukkaaksi. Vasta Pyhän Hengen avulla voimme lähteä raivaamaan tietä erämaahan eli suruttomien seurakunnan keskelle. Sekin on hyvä ottaa huomioon, että monet nykyihmisetkin kaipaavat apua hengelliseen hätäänsä.

Nykyään tienraivaaminen vaatii paljon hienotunteisuutta. Kovilla vasaroilla ei passaa lähteä työhön. Siitä voi seurata pahaa jälkeä. Jeesus kasvattaa armon ja totuuden sanalla. Syntiä emme saa hyväksyä, mutta miten sen voisi selittää nykyihmiselle, jolla ei ole edes tiedon pohjaa kuten aikaisemmalla sukupolvella. Siksi rukous ja Pyhän Hengen pyytäminen avuksi on tienraivaajan ensimmäinen tehtävä. Herra nimittäin itse antaa uskon. Meille kuuluu vain alkuvalmistelu. ”Jos huonetta ei rakenna Jumala, auttajamme. On työmme tyhjiin raukeeva, me turhaan harrastamme. Min ihmisvoima nero loi, ei koskaan täällä kestää voi, jos tueks ei käy Herra.” - Päätyö on Herran, me pienet Herran apulaiset poljemme tien paikan. Aamen.