Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:225035 kpl

Etsikonaikoja

Matteus 11:20-24
***************

Etsikää Herraa silloin, kun Hänet löytää voidaan. Huutakaa Häntä avuksi kun Hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, ja meidän Jumalamme tykö, sillä Hänellä on paljon anteeksiantamusta.” (Jes. 55: 6-7)

Rukous: ”Hengelläsi, Herra, meitä holhoo, auta, vahvista, parannukseen johdata, ettei silmäs kyyneleitä täällä enää milloinkaan vuoksemme käy vuotamaan. / Anna meidän oikein käyttää etsikkomme aika tää, ennenkuin se häviää. Anna Henkes meille näyttää, mitä vaatii rauhamme, missä pelastuksemme.”(V.v.: 142: 3-4)

Jeesus sanoi vuorisaarnan lopussa: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa niin myös kaikki tämä (ajalliset tarpeet: ruoka ja vaatteet) teille annetaan.” On siis kysymys elämän tärkeimmästä asiasta. Tästä vanha kristinoppi aloitti määrittelemällä: ”Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.” Syyksi etsimiseen kristinopin tekijä mainitsee, että oma sydän on levoton niin kauan kunnes se löytää levon Jumalassa. Tämä on varmasti totta, vaikka sen ensimmäisen määritelmän lausuikin näillä sanoilla jo 300-luvun lopussa Pyhä Kirkkoisä Augustinus ihan omakohtaisen kokemuksen perusteella.

Jumala armossaan antaa ihmiselle herkkiä ajanjaksoja, jolloin ihminen kuulee selvästi Jumalan kutsuvan äänen. Jo monet vielä lapsenuskossa olevat keskustelevat sujuvasti Taivaallisen Isän kanssa. Maailman turussa ja melskeessä Jumalan ääni kuitenkin saattaa hiljetä ja omatuntokin puhuu ikäänkuin kaikuna jostain kaukaisesta menneisyydestä siitä, mikä on oikeaa ja pyhää. Suuri osa ihmisistä menettää lapsenuskonsa murrosiässä. Tästä syystä pietistit olivat erittäin huolissaan nuorison tulevaisuudesta ja perustivat rippikoulun. Heidän mielestään puhdasoppisuuden ja valistuksen aika olivat riistäneet opeillaan uskomisen ilon myös lasten vanhemmilta niin, etteivät he kyenneet antamaan lapsilleen kristillistä opetusta. Rippikouluissa heränneet papit tahtoivat muistuttaa elämän tärkeimmästä asiasta ja laativat konfirmaatiossa lausuttavat tunnustukset ja lupaukset elää Jeesuksen omina: ”opissa, elämässä, kärsimisessä ja kuolemassa.”

Rippikoulun lopussa on konfirmaatio. Se tarkoittaa suomeksi vahvistamista. Jumala on uskollinen, mutta ihmisen tulee vahvistaa halunsa palvella Jumalaa ja pysyä kasteensa liitossa. Tämän asian ovat monet sivuuttaneet nykyaikanakin, joten tarvitsisimme jälleen uuden herätyksen ajan.

Tämän päivän tekstit puhuvat vakavasti etsikon ajoista. Jumala rakkaudessaan ja armossaan kutsuu ihmisiä parannukseen, ettei annettu armonaika kuluisi hukkaan. Jeesus valittaa evankeliumitekstissä monien kaupunkien puolesta, joiden tulevaisuus on yhtä paha kuin Jerusalemin, joka hylkäsi etsikonaikansa. Se hävitettiin niin, ettei jäänyt kiveä kiven päälle v. 70 j.Kr.. Syntien vuoksi Sodoma ja Gomorra hävitettiin. Vanhan Testamentin teksti kertoo patriarkka Aabrahamin rukouksesta, ettei Herra hävittäisi kaupunkeja, jos sieltä löytyy Jumalaan uskovia aina kymmeneen asti. Kun heitä ei löytynyt, Herra hävitti kaupungit mutta pelasti Lootin perheen. Siitäkin perheestä vielä yksi muuttui suolapatsaaksi, koska ei totellut annettua pako-ohjetta.

Ajan merkit näyttävät, että armon aurinko on laskemassa. On maanjäristyksiä, tulvia ja kaupunkien sortumisia tämän tästä. Herra puhuttelee kansoja myös sairauksien ja tulipalojen kautta. Hän teki liiton aikanaan, ettei Hän hukuta maailmaa enää vedenpaisumuksen kautta vaan tulella. Silloin alkuaineetkin palavuudesta sulavat, eikä maata enää ole.

Me odotamme Jeesuksen paluuta. Me odotamme sitä, että Jeesus noutaisi omansa täältä ennen suurta ahdistusta. Uskovilleen ”Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, missä vanhurskaus asuu.” Siksi rukoilemme Herralta, että omaisemme ja ystävämme käyttäisivät heille annetun etsikonajan oikein. Taivaan enkelit iloitsevat jokaisesta, joka kääntyy ja palaa Herran tykö. Taivaallinen Isä sulkee syliinsä jokaisen tuhlaajapojan ja -tytön, joka kuulee Hänen äänensä ja luopuu synneistään Jumalan Hengen avulla. Aamen.