Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:219092 kpl

Kutsu Jumalan valtakuntaan

Matteus 9: 57-62
****************

” Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.”(Ps. 18: 29)

Rukous: ”Sä käskit, Herra, valona mun maailmassa olla. Nyt kelvotonta armahda, en kestä tuomiolla, kun kristitty vain nimeltä mä olen aivan penseä, en kuuma enkä kylmä./ Oi, anna Herra, öljyä, mun lamppuni ei loista. Jo henkeäni virkistä ja epäusko poista. Verelläs minut puhdista, niin että voisin kulkea tahtosi tiellä aina.” (V. 435:1)

Tämän sunnuntain aiheena on ”Kutsu Jumalan valtakuntaan”. Uskallan väittää, että tämän päivän ihmiset eivät juurikaan välitä Jeesuksen sanasta vuorisaarnan lopussa: ”Mutta etsikää ensin Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa, niin kaikki tämä (ajalliset tarpeet) teille annetaan.” Jeesuksen mukaan siis Jumalan valtakunnan löytäminen olisi ihmisen elämän tärkein asia. Asiallista olisi lisätä tähän vielä toisesta virrestä ajatus: ”Oi, ihminen, mielees se paina, ettei pysy maailma tää. Ei kestä, ei seiso se aina, vaan kaikkineen pois häviää. Siis maailman murhe sä heitä, ja pakene turhuuden teitä, jos tahdot sä taivaasehen.”

Evankeliumien alkuluvuissa kerrottiin, että Jeesuksessa Jumalan valtakunta laskettiin maan päälle, että ihmisten olisi helpompi löytää se ja siellä alkaa elää uutta Jumalan lasten elämää. Jeesus itse sanoi: ”Aika on tullut, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” - Jeesus myös kertoo vertauksia ”Taivasten valtakunnasta”. Matteuksellakin niitä vertauksia taitaa olla peräti kolmetoista kappaletta. Niissä kaikissa vertauksissa on Jumalan valtakunnan löytövihjeitä.

Vika siihen, että vain harvat kuulevat kutsun Jumalan valtakuntaan, johtuu meistä ihmisistä. Yksi syy on rakastuminen tähän maailmaan. Varsinkin rikkaat ja hyvin toimeentulevat, terveet ja omasta mielestään viisaat eivät pääse ”ahtaasta portista” läpi. Jeesus sanookin: ”Helpompi on kamelin tulla neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”

Toinen syy on uskovaisten mukavuudenhalu. Emme tottele Jumalan työmääräystä. Maailma on täynnä hätää ja tuskaa, mutta uskovaiset ovat lasikoja eivätkä halua itselleen ylenkatsetta ja pilkkaa uskonsa tähden. Jeesus kuitenkin sanoo: ”Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” yhtäaikaa. Hän sanoo myös: ”Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan Isäni edessä.”

Miksi meitä kehotetaan kutsumaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan? Siksi, että poiketen maailman ihmisten elämästä, Jumalan lapsilla on turva ja suoja pahuutta vastaan. Jumalan valtakunta on myös ”armon valtakunta”. Luther kirjoittaa: ”Katso, miten ihana aika kun veli voi sanoa veljelle ja sisar sisarelle: sinun syntisi ovat anteeksiannetut.” Meille, jotka olemme saaneet asua Jumalan valtakunnassa tiedämme, että se on parasta, mitä voimme kokea alati lisääntyvän turvattomuuden keskellä. Voimme siunata toisemme Jumalan rauhalla.

Nyt on siis vielä armonaika, jolloin ovet ovat auki. Jumala kutsuu palvelijoittensa kautta jokaista erikseen ja kaikkia yhdessä: ”Joutukaa sielut, on aikamme kallis, vuodet ne virtana vierivät pois. Jeesus ei syntisen sortua sallis, kaikille armosta autuuden sois. Oi valitkaa tie, joka elämään vie, kohta jo päättyvä päivämme lie.” Tätä kuulutamme. Aamen.