Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:225018 kpl

Salattu Jumala

Matteus 28: 16-20
*****************

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” (Ef. 1: 3; 1938)

Rukous: ”Jumala, kolmiyhteinen, salattu, iankaikkinen! Oi Herra kaikkivaltias ja suuri, pyhä, laupias, ylistys nouskoon taivaisiin, kun katsot meihin ihmisiin. / Ylistän, Isä, sinua, kaikkien luoja, kaitsija, kun annoit rakkaan Poikasi maailman Vapahtajaksi; ja lunastuksen sanoman lähetät yli maailman.”(V. 129: 1-2)

Meillä oli vanhassa Kristinopissa otsikko nimeltä ”Salattu Jumala”. Otsakkeen alla oli selitys: ”Jumala on salattu. Emme voi nähdä häntä silmillämme emmekä ymmärtää ajatuksellamme.” Viitteenä oli kaksi Raamatun kohtaa: ”Totisesti, sinä olet salattu Jumala.”(Jes. 45:15) ja ”Jumala asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; yksikään ihminen ei ole häntä nähnyt eikä voi nähdä.”( I.Tim 6:16)

Tämä kappale salatusta Jumalasta on alaotsikko kristinopin ensimmäisestä luvusta, jonka yläotsikko on : JUMALAN ILMOITUS. Siinä ovat sitten alaotsikkoina: Elämämme kallein asia; Salattu Jumala; Jumala lähestyy meitä; Miten Jumala ilmoittaa itsensä; Pyhä Raamattu; Raamattu ja seurakunnan tunnustus; Raamatun sanoma ja Raamatun lukeminen. Kaikki tämä tieto on kristitylle tarpeellista. Raamatun määritelmä on tässä: ”Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta.” Jumala ilmoittaa itsensä mm. luonnossa ja historiassa. Hänen erityinen ilmoituksensa tapahtuu kuitenkin Hänen Poikansa Jeesuksen kautta, ”Hänessä on pelastus ja rikkomustemme anteeksiantamus.” Raamattu näet ilmoittaa meille ainoan pelastuksemme lähteen ja tien, joka on Jeesus Kristus.

On muutamia uskonnollisia suuntauksia, jotka eivät usko kolminaisuusoppia. On myös niitä, jotka eivät usko, että Jeesus on Jumala, vaikka Jeesus teki jumalallisia ihmeitä ja käytti Jumalan nimeä ”Minä olen” vertauksissa, mm. tämän päivän tekstissä: ”Minä olen totinen viinipuu; ja te olette oksat...”

Kolminaisuudesta on paljon näyttöä Uudessa Testamentissa sekä paljon symboleja kuvataiteessa. Jumalan kaikkinäkevä silmä on piirretty kolmion sisälle, samoin Jahven kirjaimet. Kolmion sivut ovat yhtä suuret. Historiallisesti olemme ymmärtäneet, että VanhanTestamentti on Jumalan aikaa, Uusi Testamentti on Jeesuksen aikaa ja Jeesuksen jälkeinen aika on Pyhän Hengen eli paruusian aikaa. Vanha Testamentti ilmoittaa, että Jumala on vanhurskas tuomari (tuomitsee maanpiirin oikein katsomatta ulkonäköä). Uusi Testamentti ilmoittaa, että Jumala on Poikansa ansion perusteella armollinen ja anteeksiantava Isä. Pyhän Hengen kautta Jumala rakentaa seurakuntaa ja synnyttää uutta uskoa, toivoa ja rakkautta.

Kolminaisuuden päivän perintö on ”kaste- eli lähetyskäsky”. Jeesus ilmoittaa saaneensa Isältään kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Hän haluaa, että kaikki kansat saavat kuulla evankeliumin kutsun. Hän haluaa, että opetuslapset lähtevät kastamaan ja opettamaan ihmisiä Jumalan lasten kuuliaisuuteen. Jeesus lupaa olla seuraajiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti.

Luultavasti vuoden 1701 virsikirjasta tai Halullisten Sielujen Hengellisestä laulukirjasta on uskontunnustusvirrestä kappale siirretty vanhaan hengellisten laulujen kokoelmaan. Siinä todetaan: ”Mä uskon pyhän, puhtahan, tääl seurakunnan olevan, jok uskovaiset yhdistää ja jonk on Jeesus Kristus pää. Sit yhä holhoo Henkensä, sanalla sakramenteilla./ Mä uskon synnit anteeksi Kristuksen tähden saavani, jok osti minut verellään ja kastatti mun nimessään. Tään uskon kautta ainoan tulemme lapsiks Jumalan.” Tämä usko lohduttaa ja tyydyttää sydämen. Aamen.