Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:225014 kpl

Rukous ja usko
(Reminiscere: Muista minua)

Luukas 7: 36-50
******************

Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta. Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani; muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra.” (Ps. 25:6-7. 1938)

Rukous: ”Jeesus, kulje kanssani, kun saan ahdistusta kantaa, enkä aina ymmärrä, miksi täytyy kärsiä. Neuvo, mikä voimaa antaa. Tahdon kuulla ääntäsi, ole lohdutukseni. Jeesus, kulje kanssani” (V. 480: 2)

Tämän päivän evankeliumi kertoo meille ”syntisestä naisesta fariseuksen huoneessa”. Agricolan synnintunnustuksessa mainitaan(st. 706): ”katso minua laupeutesi silmillä… niinkuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa……., ja: että minä niinkuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin…..”

Kysymyksemme on tänään: Mitä tarkoittaa ”syntinen nainen” ja, mitä tarkoittaa ”synti”? Mooseksen ensimmäisen kirjan kolmannessa luvussa kerrotaan, miten ensimmäiset ihmiset lankesivat syntiin, ja mitä seurauksia synnillä silloin oli. Lankeemuksen syynä oli epäusko, epäilys siitä, mikä on todellinen Jumalan tahto. Sielunvihollinen käärmeen muodossa houkutteli ihmisen epäuskoon, ja sitten epäuskon seurauksena tekosyntiin.

Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki sukukunnat ja sukupolvet ovat olleet taipuvaisia syntiin. Tätä taipumusta kutsutaan ”perisynniksi”. Ensimmäisen käskyn mukaan Jumala sanoo kostavansa isien pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka vihaavat häntä; mutta tekevänsä laupeuden niille, jotka rakastavat häntä. Kiinnitämme huomion sanaan ”rakastavat” evankeliumitekstissä ja synnintunnustuksessa. Jeesus sanoi fariseuksen kodissa: ”Nainen sai paljot syntisnä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se rakastaa vähän.”

Me uskomme, että kun pieni lapsi kastetaan, siinä ”kasteen sakramentti” vapauttaa lapsen perisynnin taakasta. Hänet merkitään elämän kirjaan. Jos lapsi kasvatetaan uskomme mukaisesti Jumalan armon alla, hän säilyy ”Jumalan Pojan uskossa” ja saa osakseen Jumalan lahjavanhurskauden. Jos hän noudattaa Jumalan käskyt, hän ei joudu ”tekosynteihin” eikä varsinkaan ”julkisynteihin.” (Salasyntejä on lukematon määrä)

Tämän paastosunnuntain evankeliumin keskushenkilö, nimittäin ”syntinen nainen” oli joutunut ”julkisyntiin”, jonka harjoittajaa sen ajan hurskaat toisessa tekstissä olivat kivittämässä jopa kuolemaan asti. Eipä siihen aikaan, kun Jeesus eli, naisilla ollutkaan muuta mahdollisuutta elantoon, jos hänellä ei ollut miestä tai veljeä, joka olisi pitänyt hänestä huolta. Rikkailla miehillä tosin oli suuri palveluskunta (sosiaalitoimisto), joista jotkut olivat hänen ”jalkavaimojaan”. Mutta Uuden Testamentin ja Jeesuksen opetuksen mukaan miehellä saa olla vain yksi vaimo.

Tekosynti on Jumalan tahdon ja käskyjen vastainen teko. Lapset ja ymmärtämättömät ovat ulkopuolella tämän määritelmän. Synti on tiedostettu ja harkittu epäluottamus Jumalan Sanaa kohtaan. Tällä perusteella olemme kaikki sekä naiset että miehet syntisiä. Paasto-opetus kieltää sormella osoittamasta ketään. ”Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomaksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.” Näin apostoli siteeraa vanhaa Jesajaa (59:8). Tämän vuoksi me kaikki tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistusta ja täydellistä anteeksiantamusta. Siihen avuksi tulee päivän otsikko: ”Rukous ja usko”.Tämän Jeesus opetti: ”Anna meille anteeksi meidän syntimme niinkuin mekin anteeksiannamme velallisillemme.” Aamen.