Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:224988 kpl

Uusi Vuosi 2021

Matteus 4: 12-16
******************

”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.” (Hebr. 13:8)

Rukous: ”Sieluhuni, Herra, paina armos tunto elävä. Suo Sun rauhas siinä aina vuosi vuodelt´ enetä. Omaiseni, perheeni, muutkin lähimmäiseni, huomassasi hoida, kanna, heille armosuojas anna. / Siunaa, suojaa isäin maata, Herra Kaikkivaltias. Kansa, esivalta saata noudattamaan tahtoas. Käännä meihin kasvosi, suloinen suo rauhasi, että nyt ja aina saamme suojassasi olla. Aamen.” (V.v.:37: 4-5)

Tällä hetkellä meillä kaikilla iäkkäillä ihmisillä lienee olevan sama havainto: Aika kuluu niin nopeasti uutuuksineen ja keksintöineen, että emme ehdi, emmekä aina haluakaan pysyä perässä. Putoamme ”kärryiltä”. Monenlainen henkinen saaste leviää kilpaa luonnon saastumisen rinnalla. Sosiaalinen Media (SoMe) on nopeuttanut väärien ja vihamielisten aatteiden leviämistä. Vaikka jopa poliiseja on nimitetty kitkemään ns. ”vihapuhetta” mediassa, hekin ovat usein puolueellisia yhden totuuden puolustajia. Toteamme, että yksi pieni kristitty on aika voimaton tämän ajan pahuutta vastaan.

Tämän uudenvuodenpäivän johdantolause on lohdullinen: ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.” Jeesus-nimen turvissa, elossa ja kuolossa, risti riemuin kannetaan, synnit anteeks annetaan.” Muistuu mieleen Psalmin 91 jae: ”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen häntä, koska hän tuntee minun nimeni.” - Jeesuksen nimi pelastaa meidät jumalattoman maailman keskellä pahan voimilta ja lopulta myös kuoleman edessä. Totta on tämäkin: ”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” (Uskovaisen hätäpuhelinnumero on Ps. 50:15). Monasti olemme saaneet kokea, että keskustelu Taivaallisen Isämme, ja varsinkin Jeesuksen, kanssa tuo meille vahvuutta uskoa, toivoa ja rakastaa.

Uusi vuosi on Jeesuksen ympärileikkauksen ja nimen antamisen päivä. Almanakassa ei ole mitään nimeä tälle päivälle, mutta tiedämme, että se on Jeesuksen nimen päivä. Vanhoissa almanakoissa oli tammikuun yläpuolella tai etulehdellä lause: ”Anna, oi Jeesus rauha ja menestys”. Sekin on niin totta, että vain Jeesus voi antaa sydämeemme rauhan ja elämäämme tarvittavan menestyksen. Marja-Terttu T-mo kirjoittaa laulussaan: ”Ah, johto Herran on parhain mulle, suo tuskiin armon Hän kiusatulle. Tuskaa ei pisaraakaan liikaa./ Kun kuorman antaa, myös voiman suopi. Hän itse kantaa ja kotiin tuopi. Kuormaa ei pisaraakaan liikaa. / Mä tiedän riemun ja tuskan alla: suo kaiken mulle Hän mittaamalla. Siksi ei pisaraakaan liikaa.”

Päivän evankeliumissa Jeesus on jo aikuinen. Hän muuttaa pois Nasaretista Kapernaumin kaupunkiin. Me muistamme, miten Jeesuksesta sanottiin väheksyen Hänen ensimmäisen saarnansa jälkeen, joka muuten oli vain alle kymmenen sanaa. Jeesus luki Jesajan ennustusta Messiaasta ja sanoi kotikaupungilleen: ”Tämä on tänään toteutunut teidän korvainne kuullen!” Tuosta tilanteessta tulee sanonta: ”Ei profeetta ole mitään omalla maallaan!”

Nasaret oli pieni kaupunki verrattuna Kapernaumiin. Se oli myrskyisän Gennesaretin järven (eli Tiberiaan meren) rannalla. Kapernauminkaan asukkaat eivät uskoneet Jeesuksen kuninkuuteen.

Jeesuksen nimi on ainoa, jota sielunvihollinen pelkää. Jeesus voitti hänet olemalla kuuliainen Isälleen loppuun asti. Jeesus voitti jo aikaisemmin Saatanan silloin, kun joutui erämaassa paaston jälkeen kisusatuksi. Hän vastusti sielunvihollista Jumalan Sanalla. Me uskovaiset voimme tehdä samoin. Jumalan Sana pitäisi olla päämme sisällä, että voisimme heti vastustaa kiusausta kun se tulee.

Kuoleman portilla me kaikki pelkäämme. Silloin kannattaa huutaa avuksi Jeesuksen nimeä. Jeesuksen rakkaus kantaa meidät yli ”Jordanin virran luvattuun maahan”. Siellä usko muuttuu näkemiseksi ja toivo saa täyttymyksen. Aamen.