Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:129208 kpl


Kahdenlainen kylvö

Matteus 13:24-30
*****************

Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta; oikeamieliset saavat katsella Hänen kasvojansa.”(Ps. 11:7)

Rukous: ”Anna seurakunnallesi Hengen päivä palava. Muista pyynnöt hurskaittesi, aika nyt on vakava. Pue piispat, vartijat, Herran kansan kaitsijat voimallasi taivahasta. Estä Suomi hukkumasta.”(V.174:3)

Tämän päivän evankeliumi kertoo maan päällisestä Jumalan valtakunnasta. Jeesuksella on monta vertausta samasta aiheesta siksi, että ihmiset jotenkin ymmärtäisivät, mitä heidän tulee etsiä. Vuorisaarnassa Jeesus nimittäin sanoo ikäänkuin saarnan ”scopuksena”: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä (ajallinen) teille annetaan”. Maailman uskonnollisella kentällä on niin sekavaa, että kukaan ei löytäisi, jos Jeesus ei kertoisi näitä vertauksia.

Me puhumme esimerkiksi harhaopeista. Tällä ajalla on paljon sellaista opetusta, joka poikkeaa Jumalan Sanasta. Apostoli puhuu ihmisopeista. Ne ovat jotain sellaista, että kysytään ihmisten mielipiteitä ja matalia aitoja, joitten yli on helppo hypätä. Ne opit eivät ollenkaan ota huomioon, että :”se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään ja, että harvat ovat ne, jotka sen löytävät”. Suurella auktoriteetilla levennetään porttia ja tietä.

Vanhan Testamentin tekstissä profeetta Hesekiel kertoo, että ihmiset nääntyvät syntiensä ja rikkomustensa painosta ja uskovat loppunsa tulleen. Siihen Jumala antaa selkeän neuvon: ”Niin totta kuin minä elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan, että hän kääntyy teiltään ja saa elää.” Puhetta parannuksesta ja kääntymisestä ei meidänkään aikanamme hyväksytä, vaan annetaan ihmisten ”nääntyä” taakkojensa alle – ja lopulta joutua kadotukseen. Suvaitsevaiset papitkin luulevat, että sillä tavalla kasvaa lapsia Jumalalle. Vanhat pyhät ovat kuitenkin korostaneet historian lehdillä sitä, miten suurella kivulla heidänkin on pitänyt syntyä uudestaan.

Evankeliumi kertoo nyt kahdenlaisesta kylvöstä. Toinen mies kylvi peltoonsa hyvää siementä eli tässä tapauksessa vehnää. Yöllä tuli toinen mies, edellisen vihollinen ja kylvi valhevehnää samaan peltoon. Kun sato kasvoi, valhevehnä erottui vehnästä. Oppilaat olisivat tahtoneet mennä kovasti leviävää rikkakasvia kiskomaan kesken kylvökautta. Isäntä kuitenkin kielsi menemästä, koska oikeakin sato olisi vaurioitunut. Viljan piti saada kasvaa elonkorjuuseen asti. Silloin sadon korjaajat (enkelit) keräävät rikkakasvit, sitovat ne ja polttavat. Oikea vilja kerätään (Jumalan) aittoihin.

Ne sisaret ja veljet, jotka tahtovat taivaaseen, ovat arkoja synnin suosimisessa. He pyrkivät mahdollisimman lähelle Jeesusta kuuntelemalla Hänen neuvojaan ja etsimällä tukea toisista uskovista. Aikamme on sen verran paha, että jokainen tarvitsee kaidalla tiellä pysyäkseen paljon esirukousta ja puhetta Jumalan kanssa. Tiedämme sen, että Jumalan Pyhä Henki on myöskin arka Henki, joka pakenee sellaista, joka rehvastelee synnin tekemisellä ja kuvittelee, että ”kaikki pääsevät taivaaseen”, koska Jumala on hyvä. Monet ihmiset eivät muista, että Jumala on ennen kaikkea pyhä ja vanhurskas. Hän ei katso syntiä ”läpi sormien”, koska Hänen Ainoa Poikansa on kantanut ja maksanut synnin tuottaman häpeän antamalla henkensä.

Vielä nytkin on totta, että ne, jotka uskovat Jeesukseen ja kulkevat Hänen askelissaan, pelastuvat. ”Monen ahdistuksen kautta me tulemme Jumalan valtakuntaan”. Kun olemme saaneet Jumalan rauhan sydämiimme, emme välitä siitä, mitä meistä sanotaan maailman seuroissa. Aamen.