Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:128290 kpl


Kasteen lahja
Matteus 3: 13-17

**********************

”Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä”(Jes. 12:3; antifoni)

Rukous: ”Elämän kirjahan kun piirsit, oi Jeesus, myös mun nimeni. Mun kuolemasta eloon siirsit, suo, etten vain mä hukkuisi, Ah, auta ettei mikään vois, mua kädestäsi ryöstää pois.”

Tänä sunnuntaina keskitymme ihmettelemään ”kasteen lahjaa”. Kristityt ovat luottaneet Jeesuksen helatorstaina antamaan kastekäskyyn, joka Matteuksen mukaan kuuluu: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”(Matt. 28: 19-20) Kristityt ovat myös luottaneet tähän Jeesuksen sanaan: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu” (Markus 16:16)

Suuret kirkot ovat yksimielisiä siitä, että vanhempien tulee mahdollisimman pian viedä vauvansa kasteelle, jotta hänen nimensä olisi Taivaan Kirjoissa, jos Jumala ottaa hänet jo lapsena luoksensa. Lapsi saisi kasteen yhteydessä myös oman suojelus-enkelinsä, jota totta totisesti myös nykyaikana tarvitaan, sillä eivät parhaatkaan vanhemmat pysty varjelemaan lasta ilman Jumalan apua.

Kaste toimitetaan joko lapsen kotona, mummolassa tai kirkon tiloissa. Monet haluavat nimenomaan kirkkotilan, missä tuntuisi olevan sakramentille oikea ympäristö. Urkujen ääni tosin pelottaa tyhjässä kirkossa, joten yleensä laulamme lasten kastevirret ilman säestystä tai vain pianon säestyksellä. Lapsi on puettu valkeaan kastemekkoon vertauskuvana Jeesuksen tuomasta vanhurskaudesta, joka peittää perisynnin seuraukset. Kastetta kutsutaan myös ”armoliitoksi”. Me opetamme, että Jumalan puolelta tuo liitto pitää iankaikkisesti, jos ihminen ei nimenomaan kiellä yhteyttä Jeesukseen, ja pura itse sitä liittoa menemällä ulos Jumalan valtakunnasta tuhlaajapojan reissuille. Silloinkin Jumalan puolen köysi pitää. Ihminen voi palata ja saada synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta.

Kaste suoritetaan Raamatun mukaan vain kerran elämän aikana. Pakanamailla kastetaan aikuiset, jotka tunnustavat Jeesuksen Herraksi. Aikuiset kävyvät yleensä ”kastekoulun”. Alkukirkossa kutsuttiin koulua ”katekumenaattikouluksi” ja valkoista kastemekkoa ”Albaksi”. Myös Martti Luther kirjoitti pappien oppaaksi ”Ison katekismuksen” ja oppilaille ”Vähän katekismuksen” v. 1529. Katekismus tarkoittaa kristinuskon alkeis-oppia. Vähä Katekismus liitettiin mm. täällä Suomessa ABC-kirjaan eli aapiseen pitkälle 1900-luvulle asti. Sen avulla Suomen kansa on opetettu lukemaan. Rippikoulu, jossa vahvistetaan kasteen liitto(confirmare), on käyttänyt Vähää Katekismusta lähes 1900-luvun loppuun asti, jolloin tuli uusia katekismuksia, mm. ”Huovisen Katekismus”. Peruskatekismuksessa on kolme pääkappaletta: Jumalan Käskyt (selityksineen), Uskontunnustus (selityksineen) ja Isä meidän rukous (selityksineen) . Luther lisäsi Katekismukseen kaksi sakramenttia, jotka ovat Jeesuksen asettamia. Ne ovat Kaste ja Herran Pyhä Ehtoollinen.

Me uskomme, kuten Luther on opettanut, että kasteessa on kaksi osaa: Puhdas vesi ja Jumalan Sana. Jälkimmäinen tekee toimituksesta Pyhän Sakramentin. Meillä pitää kasteen suorittajan olla pappisvihkimyksen omaava ihminen. Hätäkasteen voi suorittaa sairaalassa hoitaja tai lääkäri, jos pappi ei ehdi tulla.

Apostolien kokouksessa päätettiin v. 48 Jerusalemissa, että usko ja kaste riittävät pelastukseen, kuten (edellä) Markus oli kirjoittanut ja myöhemmin moneen kertaan apostoli Paavali. Toisin sanoen: tuon kokouksen jälkeen lapsikaste korvasi ympärileikkauksen. Kaste suoritetaan myös tytöille.

Jeesus aloitti julkisen toiminnan Jordanilla suoritetun kasteen jälkeen. Kasteen aikana Jumala todisti kansalle: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon olen mielistynyt; kuulkaa Häntä!” Johanneksen elämäntyö sai kruunauksen. Hän osoitti sormella nyt Jeesukseen. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit.”.

Kun meidät on kastettu ja kilvoittelemme uskossa, pääsemme katsomaan Jeesusta, Lunastajaamme ”kasvoista kasvoihin!”. Aamen.