Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:129184 kpl

Pyhä perhe.
Luukas 2: 33-40
**************

”Jumala, sinä olit opastajani jo kun olin nuori, ja tähän päivään saakka olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua, Jumala.” (Päivän psalmi)

Rukous: ”Jo ennen kuin loit maailman mun sääsit lapseks taivahan, oi Isä, Pojassasi. Mun toivoni sä täytä tää: Suo Jeesusta mun ylistää sun kirkkaudessasi. Eijaa, Eijaa, riemuani, autuuttani, nähdä kerran, saan mä kirkkaat kasvot Herran.” (V.v.: 31: 5)

Meidän kulttuurissamme avioliitto miehen ja naisen välillä on pyhä. Omassa kirkossani avioliitto ei ole sakramentti, joten täällä (valitettavasti) myös puretaan ahkerasti avioliittoja. Usein epäluotettavuuden ja uskottomuuden vuoksi. Kerran niin tosissaan solmittu liitto puretaan myös hyvin turhista ja pienistä syistä, jotka voitaisiin sopimalla ja keskustelemalla kauniisti toistensa kansssa, välttää. Jumala on säätänyt avioliiton elinikäiseksi yhden miehen ja yhden naisen liitoksi. Myös aviovuode on pyhä. Itse asiassa agraarikulttuurin aikana myös lapset pyhitettiin Herralle kasteen kautta n. kahden kuukauden ikäisenä. Nyt on sekavuutta kaste-asiassa, jopa jätetään lapsia kastamatta.

Avioliittto on myös Paholaisen tähtäimessä. Se lykkää kaikenlaisia juoruja ja vihamiehiä aviopuolisoiden väliin. Jos ei ole mahdollisuuksia kunnioittavaan vuoropuheluun, Paholainen saa voiton. Syntyy riitoja ja valtataisteluja, joista eniten kärsivät lapset. Mutta särkyyhän siihen aikuistenkin sydän.

Tämän päivän ”pieni taivaan vieras” on tullut tekemään ehjäksi sen, mikä on särkynyt. ”Hän ei sammuta suitsevaa kynttilän sydäntä, eikä muserra hentoa ruohonkortta.” Jeesus tietää, että myös avioliitossa rakkauden ”viini” voi vetistyä ja menettää makunsa. Jeesus antaa uuden mahdollisuuden anteeksiantamuksen evankeliumin kautta kaikille perheen jäsenille.

Pyhän perheen sunnuntain Vanhan Testamentin tekstissä Jumala lupaa, että vaikka äitikin unohtaisi lapsensa, niin Hän ei kuitenkaan unohda. Jumala sanoo, että Hän on piirtänyt kättensä hipiään Siionin lapsukaiset ja Hänellä on aina silmiensä edessä heidän tarpeensa.

Apostoli varoittaa Jumalan perheen jäseniä, ettei kukaan saisi eksyttää heitä tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka pohjautuvat tämän maailman perinnäissääntöihin ja alkuvoimiin, mutta eivät Kristuksen oppiin.

Evankeliumin tekstissä vanha Simeon ennusti Marialle, että Jeesuksesta tulee maailmalle merkki, jota vastaan soditaan. Simeon sanoo Marialle myös, että hänenkin sydämensä läpi tulee miekan isku. Tämän me jälkipolvien Jumalan lapset tiedämme. Me tiedämme, että ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi – ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.”(Jesaja: 53) - ”Kiitos , Jeesus, siitä, kiitä sieluni, kieleni. Halleluja aamen.”

Emme saa unohtaa myöskään naisprofeetta Hannaa. Hän melkein asui temppelissä ja ylisti siellä Herran nimeä. Hänkin tuli siihen Jeesus-lasta ihmettelemään , ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Teksti kertoo, että puhdistusmenojen jälkeen Pyhä Perhe muutti kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Siellä Jeesus-lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella. Jumalan armo seurasi Häntä.

Meihin viitaten apostoli kertoo kirjeessään Tiitukselle, että ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä...” (Tiitus 2:11-12) Tähän pyrimme Jumalan Hengen avulla.

Kasvattakoon Jumalan armo meitä tulevanakin vuonna. Aamen.