Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:129184 kpl

III Adventti

Tehkää tie Herralle

Matteus 11: 2-10

****************

”Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!” ”Huutavan ääni kuuluu: ”Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.”” (Jesaja 40:3; uusi ja vanha käännös)

Rukous: ”Kristus, tule perkaamaan synnin saasta sielustani! Itse en voi milloinkaan, puhtaaks´  saada tuntoani. Sen vain veri puhdistaa, armo sielun kaunistaa.” (V.: 9: 3)

Kolmannen adventin aiheena on : ”Tehkää tie Herralle”. Kysymys ei ole nyt tavallisen maantien raivaamisesta vaan tiestä, joka johtaa elävään uskoon. Tavallisen tien rakentaminen on vertauskuva, joita Raamattu käyttää usein helpottaakseen ymmärtämään hengellisen elämän rakennuspuita.

Oletetaan siis, että ihminen tai ihmisryhmä on erämaa, jonka lävitse tulisi tehdä tie Herran tulla. Adventti näet tarkoittaa sitä, että odotamme joulua eli Herran tulemista luoksemme.  Erämaassa on paljon esteitä tien tekemiselle, On laaksoja ja mäkiä, matalia ja korkeita paikkoja. On soita ja kivikovia kuivakkoja. Puita pitää kaataa, kallioita halkaista, porata ja räjäyttää. Soita pitää ojittaa.

Jumala on lähettänyt historian kuluessa maailmaan profeettoja, jotka ovat tehneet ymmärrettäviksi Jumalan saiaisuuksia. He ovat puhuneet ihmisille Jumalan ”suulla”. Heitä on tapettu ja vainottu, koska ihmiset ovat saaneet ”piston sydämiinsä”, mutta eivät ole taipuneet parannukseen. Totuus on raskasta kuultavaa varsinkin silloin kun se vaatii ihmistä muuttumaan ja muuttamaan tapojaan.

Näin kävi Vanhan Ajan viimeiselle profeetalle Johannes Kastajalle. Hän meni sanomaan Herodekselle, että hänen ei ole lupa pitää veljensä vaimoa. Ei hän sitä tehnyt pahuuttaan tai ilkeyttään, kuten monet ihmiset yleensä. Johannes oli saanut tehtävän Jumalalta. Johannes joutui  vankilaan ja siellä istuessaan epäusko valtasi Jumalan palvelijan mielen. Mutta hän ei jäänyt epäuskoon, vaan lähetti viestin Jeesukselle: ”Oletko sinä Messias, vai pitääkö vielä odottaa toista.” Etsivän ja kysyjän mieli on oikea Jumalan edessä. Jeesus vastasi Johannekselle: ”Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat ja kuollleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumi. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.”

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan seurakunta on elänyt ”paruusian” aikaa. Se tarkoittaa, että odotamme Jeesuksen paluuta eli toista tulemista. Jos Vanhan Testamentin aika kesti  pari tuhatta vuotta Aabrahamista vuoteen nolla, voimme ihan realisestikin ajatella, että Herran toinen tuleminen voi olla lähellä. Jos Jumalalle tuhat vuotta on kuin yksi päivä ja päin vastoin, emme voi tietää, ”mitä, missä ja milloin” kaikki tapahtuu.

Paruusian aikana Pyhä Henki toimii uskovien kautta tien raivaamisessa. Aika ja ajan tavat pahenevat Jeesuksen tulon lähestyessä. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden”. Rooman valtakunta eli todella Jeesuksen tullessa täydessä pimeydessä filosofian ja uskonnon kannalta. Ihmiset elivät haureudessa ja ”ylönsyömisessä”, toiset kurjuudessa ja mielen sairauksissa. Sokeus, kuurous, rampuus, kuolleisuus, ja lain orjuus peittivät henkisesti sekä fyysisesti  silloisen pienen maailman. Lääketiede ei ollut vielä kehittynyt ja paremmin toimeentulevat syyttivät köyhiä laiskoiksi ja saamattomiksi. Sairaat ja kurjat eristettiin kuolemaan ja nuolemaan omia haavojansa. Naisia ja lapsia kivitettiin ja pantiin leijonien ruuaksi.

Nyt mennään taas tuohon pimeyteen. Raakuus ja julmuus kasvavat kaikkialla maailmassa.  Jumala kuitenkin kutsuu tienraivaajia herättämään, nostamaan ja kantamaan uskon, rukouksen ja Jumalan Sanan saarnan kautta. Ne, jotka kuulevat ja ottavat vastaan Jumalan armokutsun pelastuvat. Kun viimeinen valittu on astunut sisälle Jumalan valtakuntaan , on tie valmis Herran tulolle. Jumala on valmistanut tien taivaaseen, nyt on meidän vuoromme tehdä tie Herralle., ensin omassa sydämessämme. Aamen.