Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:98792 kpl


Pyhäinpäivä 2017
Matteus 5: 1-12
**************

”Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” (Jes. 60:21)

Rukous: ”Ah, kaikki, mitä ikänään taivaasta täällä tiedetään, on tyhjä varjo vasta. Myös suurin ilo uskovain kuin esimakua on vain taivaasta riemuisasta. Näihin, häihin, Kartisamme , Auttajamme, johda meitä, vaikka veisit murheen teitä. / Ah, näitä häitä ikävöin, Kuin vartijakin syksyöin, koitetta aamuruskon. Suo Jeesus, että nähdä saan sen päivän suuren , autuaan, sen koittohon mä uskon. Kiitos, kiitos olkoon Herran, joka kerran murheen poistaa, kunniansa antaa loistaa.” (V.v. 611: 7.8.)

Pyhäinpäivän otsikkona on ”pyhien yhteys”. Nuorempana meille opetettiin, että pyhien yhteys toteutuu parhaiten ehtoollispöydässä, joka traditionaalisesti rakennettiin kirkkoihin puoliympyrän muotoon alttarin eteen. Ideana oli, että pyhät kuoleman rajan tällä puolen ovat näkyvä osa ateriayhteyttä. Toinen puoliympyrä on jo toisella puolella rajan. Siellä ovat jo perille päässeet. Alttarin keskipisteenä on Kristus itse, Hän on läsnä jakamassa leivän ja viinin, vaikka hän käyttää apunaan tällä puolen papistoa, joka on antanut valassa lupauksen toimia Jeesuksen käsinä ja jalkoina elämänsä loppuun asti. Papitkin pääsevät sitten lopulta taivaaseen ja yhteiseen ateriaan, jos hoitavat tehtäväänsä uskollisesti ja ilman vilppiä.

Kaikki vuosikerrat käsittelevät Pyhäinpäivänä Jeesuksen vuorisaarnan alkua, missä Jeesus antaa selkeät ”autuuden tuntomerkit”. Jeesus julistaa autuaiksi eli pelastetuiksi ”hengellisesti köyhät”, ”murheelliset”,”kärsivälliset”, ”vanhurskautta janoavat ja isoavat”, ”laupiaat”, ”puhdassydämiset”, ”rauhantekijät”ja ne, joita ”vanhurskauden tähden vainotaan”. Omituinen porukka, joille maallisissa ”kunnianmerkki”-jaoissa ei juurikaan aseteta painoarvoa. Yleensäkin Jumalan Sanaa ja Jeesuksen puheita luettaessa voi panna merkille, että Jumalan arvojärjestys useinkin on päinvastainen kuin ajallista kunniaa tavoittelevan maailman.

Edellisessä raamatunkäännöksessä oli suurempi merkitys pienellä adverbillä ”sillä”. Nyt se on vain ensimmäisessä tuntomerkissä. ”Sillä” - sana korostaa Jumalan lahjaa. Mikään noista ihmisen ominaisuuksita ei takaa pelastusta, vaan aina on kyseessä Jumalan valinta. Hän etsii ihmisten joukosta pelastukseen tulevat. Paavali sanoo saman asian: ”Ei ole monta viisasta eikä monta suuresta suvusta, vaan ne ylönkatsotut Jumala valitsi, ettei niin suuri voima näkyisi tulevan heistä. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, se on Jumalan lahja.”

Jumalan lapset, pelastetut, autuaat, pääsevät matkansa lopussa taivaaseen. Taivaassa ei ole päivän tekstien mukaan enää ”väkivaltaa, ei sairauksia, ei murhetta ei valitusta”. Kaikki entinen on mennyt, ”Jumalan lasten iloa ei tunneta maailmassa, salattu on se elämä, mi heillä on Jumalassa”. Jeesus sanoi myös, että jo täällä ajassa pitäisi tunnustaa Hänet omaksi vapahtajakseen ja pelastajakseen ihan omalla suulla. Sitten voi joutua vainotuksi ja pilkatuksi, mutta tässä juuri sanottiin, että heille (vainotuille) kuuluu Jumalan valtakunta. ”Parempi itkeä täällä kuin siellä” . Vieläpä monessa kohdassa evankeliumikirjaa kehotetaan parannukseen heti ja kohta, kun kuulee Jumalan kutsun, sillä ”päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan”. Kukaan meistä ei todellakaan voi sanoa omalla kohdallaan eikä muidenkaan, milloin tulee kutsu toiselle puolelle ehtoollispöytää. Meitä kehotetaan valvomaan niinkuin vartija valvoo yössä.

Pysymme paremmin valveilla, kun olemme jatkuvasti yhteydessä Taivaalliseen Isäämme rukouksen kautta. Meidän rukouksemme sisältävät myös huolenpidon läheisistämme ja niistä monista, jotka pyytävät uskovien esirukousta. Erityisesti rukoilemme etsivien puolesta, että loytäisivät armollisen Jumalan. Tietysti sydämellämme ovat lapset ja omaiset. Ennen oli yleisessä esirukouksessakin osa: ”Varjele pahasta, äkillisestä ja katumattoman kuolemasta...” .

Onnellinen eli siis ”autuas” on se, joka saa ”nukkua Herrassa”. Siihen kaikki pyrimme. Aamen.