Yhteystiedot

Valma Luukka
Männistöntie 1
07500 Askola
valma.luukka(at)gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:98792 kpl

Herran palveluksessa.

(Apostolien päivä)

Matteus 16: 13-19

********************

Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus.” (Ef.:2: 20)

Rukous: ”Tämän perustuksen päällä, tämän turvan suojassa päivän työni päätän täällä, lepään yöni rauhassa. Ruumiini ja sieluni annan, Herra, haltuusi. Kiitos huolista ja työstä, levon lahjasta ja yöstä. /Jeesus, läsnäolollasi loistat halki yönikin, vailla Sinun valoasi pimeä on päiväkin. Yön ja päivän valkeus, maan ja taivaan kirkkaus, valvoessa, maatessani olet ainut auttajani.” (V.: 553: 4-5)

Uskon asioissa on vain kaksi puoluetta. Ne ovat : joko olla Herran palveluksessa tai Saatanan palveluksessa. Tämä näkyy tuomiosunnuntain teksteissä, jotka kuvaavat ”Herran päivää”. Se on tulossa. Jeesus asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle. Lampaille sanotaan: ”Tulkaa minun Isäni siunaamat!”  Vuohille sanotaan: ”Menkää pois te väärin tekijät”. Täällä maailmassa on suuri joukko ihmisiä, jotka uskovat, että on olemassa puolueeton vyöhyke, jonka asukkaat voivat olla eri tilanteissa uskovia ja toisissa tilanteissa epäuskoisia. Nämä ihmiset kuvittelevat menettävänsä ystäviä, jos uskovat ”niinkuin Raamattu sanoo”. Ikävä kyllä he pettävät  itseään. Elävässä uskossa oleva ei ole kameleontti, joka vaihtaa väriä seuran mukaan.

Tämän päivän tekstit puhuvat profeettojen ja apostolien kutsumuksesta. Jumala kyllä tietää, minkälaisen kohtelun Hänen sanansa saarnaajat saavat täällä ajassa. Hesekielin tekstissä Jumala sanoo: ”Minä lähetän sinut ihmisten luokse, joilla on kovat kasvot ja taipumaton sydän.” Ja vielä: ”Älä pelkää heitä, älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin piikkipensaikossa ja skorpionien seassa – he ovat uppiniskaista kansaa.” Kovin on nyt vielä 2.600 vuotta myöhemmin tuttua puhetta. Vai olisiko tässä välissä ollut enemmän herännyttä väkeä. Nyt on ainakin kuvatun näköistä kansaa, jolle siis meidän pitäisi viedä  evankeliumin sanomaa. Eivät tahdo kirkkojen ja seurahuoneitten penkit täyttyä sanan kuulijoista. Myös uskovien arvostelijoita riittää. Piikkejä tulee ja myrkkypistoksia, jos lähestyt totuuden sanalla suruttomia sieluja.

Apostoli kuvaa uskovaisten joukkoa rakennukseksi, jossa ”kulmakivenä on itse Herra Jeesus”. Siinä rakennuksessa on perustuksena profeettojen ja apostolien opetukset. Me uskovaiset yksilöt olemme siinä pieniä ja isoja kiviä. Kulmakivi pitää rakennuksen koossa. Toisaalla sama apostoli sanoo myös näin: ” Ei ole muuta perustusta kuin mikä pantu on. Se on Jeesus Kristus”. Ei näissä lauseissa oikeastaan ole ristiriitaa,  kun muistaa, että profeetat ja apostolit ovat samaa mieltä opetuksissaan, mitä Jumala Henkensä kautta heille tehtäväksi ilmoittaa.

Evankeliumitekstissä Jeesus tenttaa opetuslapsiaan. ”Kenen te sanotte Ihmisen Pojan olevan?” Pietari vastaa: ”Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika”. Jeesus vastaa siihen hyväksyvästi, että Isä on ilmoittanut sen omilleen,  eli sitä ei Pietarin eikä kenenkään muunkaan järki ylety ymmärtämään. Lutherkin vakuuttaa, että Jeesukseen ei voi uskoa oman voimansa ja ymmärryksensä kautta, vaan siihen tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen apua.

Jeesus antoi Simonille uuden nimen : ”Pietari”, joka suomeksi tarkoittaa kalliota. Pietarin uskon tunnusksen päälle Jeesus perusti seurakauntansa, jota ”eivät tuonelan portitkaan voita”. Jeesus antoi myös uskovilleen tässä samalla vallan päästää ja sitoa ihmisten syntejä. Koska evankeiumi on ilosanoma siitä, että ”synnit on anteeksiannettu ja armo Kristuksen kautta saatu”, Jumalan seurakunta on mieluummin päästänyt ihmisiä heidän synneistään saarnaamalla vapauttavaa evankeliumia Jeesuksen veren voimasta. Hyvin harvoin Jumalan lapset haluavat käyttää sideavaimia, sillä he toivovat loppuun asti, että ihmiset kääntyisivät hyvän Jumalan luokse ja jättäisivät syntielämän. Rukoilemme sitä varsinkin lapsillemme ja omaisillemme, että kaikki saisimme olla yhdessä siinä suuressa illallisessa, jota kohta vietetään yhdessä profeettojen, apostolien ja kaikkien Herran palveluksessa olleitten ”suuressa taivaan seurassa.” . Siellä ei enää ole piikkipensaita eikä skorpionien pistoksia. ”Hääsali siell´ on ihana, Kauniisti rakennettu. Kanteleet siellä kaikuvat Kullasta valmistetut./ Hurskasten kruunut loistavat Taivahan korkeudessa. Ne Hengen tuuless´ välkkyvät Suuressa kirkkaudessa.”(SL)

”Oi, jos sinne minäkin, murheen maasta pääsisin..” Aamen.